utbildning och föreläsningar

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Vi utbildar skolledare, lärare  samt andra vuxna. I våra workshops får du tillgång till fler lektionstips samt tillsammans med kollegor möjlighet att rent konkret prova hur du kan använda det i din undervisning. Vill du som skolledare implementera ett nätsmart och digitalt källkritiskt arbetssätt på din skola, då kan vi ge stöd för ett sådant utvecklingsarbete.
 


Kontakta oss via formuläret eller ring
Tfn. 070-508 81 54