Om oss

Vilka är Nätsmarta ?
Nätsmarta startade som ett projekt för fem år sedan vid införandet av 1-1 datorer på Murgårdsskolan i Sandviken. Madeleine Högman och Karin Lepistö, lärare och IKT-ansvariga på skolan, utvecklade metoder och arbetssätt för att möta behovet av såväl kunskap som pedagogiskt lektionsmaterial. Vi insåg att det var skolans uppgift att arbeta mer källkritiskt på nätet för att eleverna skulle kunna skapa sig ett inre filter att använda i sitt nätanvändande. Ett nätanvändande som idag ställer helt andra krav på dig som individ när det gäller risker, men också att kunna dra fördelar/använda de möjligheter som ges av en ökad kunskap.
Yrken skapas där förmågan att kunna nätverka och interagera med andra människor blir allt viktigare i den nya kontexten. Att förstå hur teknik bygger vårt samhälle och behovet av programmering och värdegrundsarbete är intimt sammankopplade.

I dag erbjuder Nätsmarta en verktygslåda med pedagogiska verktyg för lärare, föräldrar och andra vuxna som ska hjälpa barn och unga att hitta sin kompass för ett sunt nätanvändande. Metoderna och lektionerna är elevnära, handlar om dig som individ och utgår från ett källkritiskt perspektiv, där eleverna ges möjlighet att arbeta entreprenöriellt (dvs genomföra en idé till handling, samt lösa problem på vägen) Lektionerna är kopplade till Grundskolans läroplan LGR11.

Utbildning och föreläsningar

 publikationer press