fotografera och publicera

Förberedelse för dig som lärare

Vi inledde det här avsnittet genom att tillsammans med eleverna göra en tankekarta över var och när vi använder bilder på nätet och vad vi kan om publicering av foton på internet.

Vidare lät vi eleverna svara på fem frågor gjorda av medialäraren Joakim Jardenberg.
De handlar om vad vi får och inte får göra när vi fotograferar och publicerar.
Länk till hans frågor hittar du HÄR.


Tips! 
Eleverna kan även få i uppdrag att ställa frågorna till föräldrar, släktingar och övrig skolpersonal. En perfekt hemläxa.

Våra elever har redovisat sitt arbete genom att göra en film baserad på Jardenbergs frågor. Se gärna den som en ingång till diskussion efter att ni har svarat på frågorna. Svaren på frågorna presenteras här så gör frågorna först...

i klassrummet

I klassrummet

Ställ de här frågorna till dina elever. Låt dem gärna svara genom handuppräckning, via den digitala enkätfunktionen Mentimeter eller gör en "fyra-hörn-övning".

1. Får jag lov att fotografera dig utan att fråga om lov?

2. Får jag lov att publicera den bilden på nätet?

3. Får du lov att publicera bilden jag tagit av dig?

4. Gör det någon skillnad (för fotograferingen eller publiceringen) om du är naken på bilden?

5.
Kan jag sälja bilden av dig, när någon vill använda den i en annons?

Tips!
Berätta inte svaret på frågan direkt utan låt eleverna istället se sig om i klassrummet och notera hur klasskompisarna svarat. Det är inte säkert att det är säkert att den stora massan har rätt.
 

 

Titta på filmen och redovisa svaren

En bild säger mer än tusen ord och vi upplever lite samma sak med filmer. Det har varit en vinst att börja ett arbetsområde med en kort film som väcker tankar eller provocerar eleverna lite. En form av "starter". 
I det här området har vi sett filmen direkt efter frågorna eftersom den ger svaren.


Tips!
Vill man så kan man istället redovisa svaren genom att läsa mer på Jardenbergs sida. Det kan även vara en "arbeta vidare med"-uppgift.

Länk till svaren

 

Prata om resultaten

Om ni har svarat på frågorna via ett webb-formulär är det enkelt att titta på sammanställningen. Har ni använt papperskopior kan det vara bra att även göra någon form av sammanställning att visa eleverna. Jämför gärna med eventuella svar ifrån föräldrar eller andra vuxna som ni frågat t.ex. lärare på skolan.

Sen tar ni fram er tankekarta/sammanställning över hur ofta eleverna lägger ut bilder och reflekterar över svaren.

 

  • Hur fungerar teori och praktik?
  • Har vuxna bättre koll än barn och ungdomar?
  • Vad är deras egna erfarenheter av att fota och bli fotograferade?
  • Går det att ha koll på bilder som läggs ut på nätet?
  • Är det lätt att kränka någon?


Tips!
Har ni skapat en hemsida eller blogg så låt gärna eleverna dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner där. 

Vår erafrenhet är att det är bra att i ett tidigt skede informera föräldrar om att klassen kommer att arbeta med multimodala redovisningar och se till att ha koll på vilka elever som får finnas med på bild.

Elevens eget arbete

Låt eleverna göra en egen multimodal presentation av sina resultat. Använd iPad eller datorn för att skapa en film, Prezi, PowerPoint eller varför inte en bild i Answergarden! Bara fantasin sätter gränser.

Tips!
Har ni tillgång till en lärplatta så brukar eleverna kunna göra fina presentationer genom att använda olika appar. Vi använder oss ofta av iMovie.

knyt ihop uppdraget

Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop arbetet och sammanfattar vad vi har lärt oss. Finns det något sätt att föra fram vår redovisning och budskapet till andra? Till exempel föräldrar och övriga elever på skolan. 

Tips!
De multimodala redovisningar, som filmer, kan med fördel användas som lektionsmaterial i andra klasser. Byt med varandra, men glöm inte att kolla upp vilka elever som får och vill vara med på bild.