Stipendium - sponsorer

Vi arbetar för att öka barns och vuxnas medvetenhet om media och nätanvändning. Behovet har vuxit sig allt starkare i takt med dagens kommunikations- och informationsflöde. Vi behöver väcka ett kritiskt tänkande kring nätvanor, upphovsrätt, sociala medier, bilder, filmer, kränkningar och regler samtidigt som vi tar tillvara alla goda möjlighet som internet och IT ger. Det gör vi för att våra barn ska kunna få ut maximalt av den digitala vardag vi lever i och ändå vara trygga och sociala individer. Vi tror att kunskap är nyckeln till framgång och vill därför ge våra elever redskap att hantera en digital vardag, ett källkritiskt förhållningssätt och inre spärrar. Vi tror att det gör dem bättre rustande för livet än vad förbud och filter kan göra.
Under läsåret 2014-2015 instiftar vi ett stipendium för lärare och elever att söka för visat gott arbete inom Nätmedvetenhet. Avspark för detta kommer att ske under hösten 2014. Sponsorer som vill medverka till detta viktiga arbete presenteras 
fortlöpande här på sidan.