Vårt arbete

Grunden för hur vi tänker och arbetar bottnar i våra diskussioner och reflektioner utifrån olika infallsvinkar. Att nämna några som har haft ett större utrymme och betydelse är:

Ruben Puenteduras SAMR-modell: Redefinierar vi verkligen lärandet (Ruben Puenteduras SAMR-modell)?
Att vi vidgar det, fördjupar det och hjälper eleverna nå högre utvecklingszoner det är vi med på. Men hur i hela friden gör man när man redefinierar ett lärande?!

Leif Strandberg: Socio-socialt lärande: Att vi ärver våra kunskaper och verktyg av våra föräldrar. Brukar, förbrukar och vidareutvecklar dem innan vi lämnar dem vidare till våra barn. Att IKT är ett suveränt verktyg i undervisningen eftersom datorn hjälper alla, gammal som ung, kunnig som okunnig att komma vidare. Den är helt enkelt den "fiffiga kompisen" som det är lätt att ta rygg på och få draghjälp av.

Alexander Bard: "Efter att vi lärt oss prata, utveckla skriftspråket och uppfunnit tryckpressen står nu internet för den fjärde informationsrevolutionen för mänskligheten". Alexander Bard talar om vilka konsekvenser det får för maktstrukturer och ekonomi i samhället, lokalt och globalt. Det pågår ett radikalt paradigmskifte där envägskommunikationen har dött ut och flervägskommunikationen med internet och sociala medier har tagit över. Hur kan vi vara kreativa för att överleva den fjärde revolutionen?