Vi är fyra stycken pedagoger
(förskollärare, IKT-lärare, svensklärare och speciallärare) som tillsammans har arbetat fram förslag på hur man kan jobba med mediamedvetenhet och nätsäkerhet i skolan.
Eftersom det inte är ett eget ämne så har vi integrerat det med svenskan. Det har vi gjort eftersom vi tycker att vi når flera av kursplanemålen genom att arbeta med elevnära texter och ämnen vilket internet tillhandahåller.