nätsmarta föräldrar

Föräldrar är en oerhört viktig komponent i arbetet med att öka vår mediamedvetenhet och att förhoppningsvis bli "mediasmarta". För oss blev de självklara samarbetspartners. Vi märkte att de blev starkt engagerade när barnen tog med sig sina små uppdrag hem,  t.ex. om mediavanor. Det öppnade upp för diskussioner hemma, vi fick många och långa svar på intervjufrågorna barnen hade med sig. 

Det är viktigt att ge våra föräldrar tydliga exempel på hur vi arbetar. När barnen är små får de upptäcka hur man kan göra om bilder i olika färger. De får prova och upptäcka. Vi pratar om hur bilder kan vara på nätet och tittar på bilder som passar för åldern. Vi uppmärksammar att bakom varje bild finns en person, någon som har gjort bilden/sidan och vill något med den.

När eleverna går i årskurs 5-6 kommer man in på allvarligare saker som osunda ideal, hur man kan retuschera bilder, vem delar du bilder med, vad lägger du ut på nätet etc.
Det är ett långvarigt arbete som är en färskvara och behöver återkommas till hela tiden. Inte en snabb liten information när de är på väg upp mot högstadiet. Ett kritiskt öga måste väckas på mycket tidigare stadium. Vi vet att våra 1-åringar har en Ipad och smartphone i sin hand. Det är något att fundera på.

Att involvera föräldrar i detta på föräldramöten, utvecklingssamtal, genom återkommande informationsbrev, visa att det är något viktigt skolan står för. Många föräldrar är osäkra och vill veta mer. Det finns ett stort behov av kunskap för oss alla, inte bara våra elever. Vi vuxna i skolan och i hemmen kan inte bara ställa oss på sidan om och inte förstå. Vi ojar oss och tycker att det är förskräckligt att barn i F-klassen har Facebook. Vår skyldighet är att kliva in och försöka förstå den här världen, se risker och möjligheter. Vi behöver lära oss! Hur ska vi veta vad som är bra eller inte om vi inte är där barnen är? Är det alltid dåligt bara för att vi tror det? 

Bra information till föräldrar och lärare finns på www.surfalugnt.se