publicera

metoder, textbearbetning och layout

Att bearbeta sina texter är en nödvändighet och med datorns hjälp blir det enkelt! Att skriva är ett hantverk som man måste träna på och att bearbeta texter, inte bara en gång utan återkommande precis som med traditionellt skrivande (penna och papper). När det gäller texter på nätet får det visuella en större betydelse och mottagaren är inte längre bara en person.
Nya och andra krav ställs på eleven, som tidigare inte fanns med i bilden.

När elever ska göra sina uppdrag och presentationer i ett arbetsområde är det viktigt prata om hur en text ska se ut och vem som är mottagare.  Ska arbetet publiceras på nätet, ska det vara en presentaion? Hur mycket textmassa ska det vara.
Hur kan jag snabbt få veta vad en text handlar om när jag som besökare kommer till elevens sida/presentation? 
Det finns bra sidor att få tips om några av dessa frågeställningar, se Webbstjärnan  (anpassa din text efter webben)

Ta hjälp av "fiffiga kompisar" - det kan vara elevens bänkkamrat, en klasskamrat som blev färdig före, läraren rättar ytterligare och har ett samtal om vad som är bra och vad som behöver rättas till. Läs upp texten för klasskamraterna och få "feed forward".

Austin's butterfly kan användas för att visa elever vad vi menar med hantverk, att bearbeta för att få ett bra resultat utifrån sin förmåga. 


Anpassa bild och text

När man ska göra en presentaion eller publicera en webbsida är det bra att fundera över bilden som budbärare, förstärkare av en text och hur kan man anpassa texten och bilden till varandra.
Kan textens bilduttryck (font) förstärka bilden/temat? Hur kan det se ut på nätet? 
Att föstå att bild och text hör ihop, att få bildförståelse, är alltså viktigt. Skriver eleven om bondgården så kan de inte välja en bild av ett slott till sin text, eftersom text och bild måste höra ihop om mottagaren ska förstå budskapet.
 

Stoff till olika ämnen

Vi har tänkt att nätsmarta bildar innehållet, stoffet, till din lektion i svenska, samhällskunskap eller bild. Texter och ämnen på nätet är elevnära och berör eleverna vilket skapar ett engagemang i undervisningen. Det går mycket bra att använda sig av metoder som:

Cirkelmodellen - läs mer här

Läsfixarna - läs mer här

Tankekarta - läs mer här

ASL - läs mer här

Genrepedagogik - läs mer här