några råd på vägen

  • Arbetsområdena vi har valt går in i varandra. Lektioner och uppdrag kan därför passa in under flera arbetsområden. Vi lägger extra fokus på vissa områden under olika åldrar.
 
  • Lektioner och uppdrag som finns här är endast ett axplock som "första hjälpen". Under resans gång inser man hur mycket det går att utveckla och göra något bra av.
 
  • Använd eleverna som inspirationskälla och kunskapsbank. Det här kan de mycket om. Det är elevnära teman vilka är tacksamma att arbeta med.
 
  • Vi har byggt samma strukturer att arbeta med eftersom både lärare och elever kan känna igen sig i den. Det är viktigt med specifika lektioner men även att hela tiden återkomma till detta i vardagens övriga arbete.
 
  • Vår filosofi är att vi lär oss genom att göra och upptäcka. Att använda film, multimedia, göra egna undersökningar, vara kreativa och samtidigt arbeta med dessa tunga områden gör det mer intressant och elevnära.
 
  • Vi har valt att använda alla möjliga former av verktyg, program och appar. Det som passade för just det ändamålet. Det kommer hela tiden nya appar, mer utvecklade och det är därfor bättre att söka egna när man ska använda t ex fotoredigeringsappar, ljudinspelare, filminspelningsappar, appar för tankekartor mm. Eleverna har skrivit på sina datorer, satt ihop texter, bloggat, använt sig av lärplattformar, sökt information mm. Mobiltelefoner har varit värdefulla verktyg.