lärarhandledning

Det finns många bra sajter på nätet som ger stöd åt lärare inför arbetet med IT. Det har vi tagit fasta på! Vi önskar inte att uppfinna hjulet två gånger utan utnyttjar många av de bra saker som redan finns. Det vi saknade var en röd tråd och en helthetssyn ifrån förskoleklass till högstadiet. Vi önskade även koppling till kursplanemål och mer konkreta övningar. Det är tuffa samtalsämen, men vi får inte backa på grund av det. Det här är den vardag våra elever i!
-Det finns i dagsläget tre övergripande områden som behandlar det som vi kallar "Nätsmarta".
 

-Varje årskurs fördjupar sig i området på sin nivå vilket skapar en röd tråd genom lärandet.

Fotografera & publicera åk 1-2

Fotografera & publicera åk 5-6

-Under varje område så finns det en bakgrund, förslag på förberedelser, tips på länkar och några ord på vägen ifrån oss som redan har testat det här i klass.

-Det finns förslag på uppgifter att arbeta vidare med och andra sajter som innehåller bra material.

Exempel ifrån åk 1-2

-Uppgifterna förklaras mer ingående på efterföljande sidor.

-Det finns även en lektionsstege som hjälper dig att hålla koll på innehållet.

Exempel ifrån åk 5-6

Området innehåller även med en sida som ger förslag på vilka kursplanemål uppgifterna kan beröra.

Det är främst svenska men många av arbetsområdena faller också in under de samhällsorienterande ämnena samt kapitel 1 och 2 i läroplanen.