mediavanor

Lektionsbeskrivning: Mediavanor

Frågeställningarna här nedan är underlaget för lektionen om våra mediavanor. 

Inventera barnens olika erfarenheter. Vad gör de med dator, mobil, tv-spel etc? När använder man det och hur ofta. Vilka regler finns hemma för användandet. 

Passa på och involvera föräldrarna i ämnet. Vi märkte ett enormt intresse från föräldrar och såg att detta var något som engagerade dem.

Vad är media? Hur använder vi det ? Vad är det bra för?
Finns det något som inte är bra? Hur mycket använder vi media?

Förskoleklass

Lektionsstege1. Introducera arbetsområdet med att visa bilder eller film om mediavanor som är relevant för åldern.

.2. Diskutera med barnen vad de använder, hur mycket mm

4.Fundera tillsammans  när det inte passar att använda media, te x surfa på mobilen.

5. Gör ett diagram över elevernas vanor.

6. När använder vuxna media?

7. Ta hem frågor för mamma och pappa att svara på. Vad använder de och hur ofta? Vad tycker de är bra och mindre bra.

8. Gör ett diagram över svaren från den undersökningen. Jämför!

8. Återkoppla och utvärdera.

Länkar, app-tips

Att arbeta vidare med

Det här området kan utvecklas till något mycket positivt att samverka med föräldrar,
t ex vid föräldramöten.

Vilka regler har vi i våra hem. Kan vi stötta varandra? Många gånger finns en önskan hos föräldrar att prata om detta men de känner sig maktlösa då de blir osäkra på vad man kan ha för regler.

Vad är lämpligt att barnen gör? Hur mycket sitter de still ? Kan man ha en bestämd tid som klassen förhåller sig till ? Hur använder man mobilen med kompisar? Umgås man eller är man i sin värld?