Uppdrag 1:1

Barnen har nu fåttt diskutera om media och vilken media de använder. Vad är bra, mindre bra.


Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget. Vi gör först en undersökning och ett diagram över barnens mediavanor i klassen. Vad används mest? Mobil, dator, Ipad, tv-spel, tv?
 

Diagram elever

2. ​Vi gör ett diagram med hjälp av bilder och lappar i olika färger. Spännande att se hur det växer fram.
 

Vad visar undersökningen?

3.Vi analyserar vad vi använder mest. En diskussion om vad barnen mest använder hemma. Hur ofta osv.
 

Digaram föräldrar

4.Nu är det dags att ta hem frågor till pamma och pappa. Vad svarar de? Det blir spännande att jämföra med barnens användning. Syftet är att engagera föräldrarna i ämnet och öppna upp för en god diskussion hemma.

Knyta ihop

5..Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på. 


 

Återkoppling och utvärdering

 Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. vHur kan vi gå vidare en annan gång.