Digital identitet och personlig integritet

Vem är jag?

Lektionsbeskrivning

Identiteten utvecklas under hela uppväxten upp till vuxen ålder. I förskolan och skolan arbetar vi ofta med identitetsstärkande aktivieter.

Idag är det vanligt att många yngre barn är ute på nätet och befinner sig på sociala medier som t ex sociala spel, Youtube, Snapchat, Instagram etc. Det är därför viktigt att börja arbeta med digital identitet och personlig integritet tidigt. Vi vet att barn många gånger har t ex Facebook långt innan de kan läsa. Många barn följer andra barn- och undomars videobloggar. Dessa undomar blir förebilder och någon att se upp till.

Ett sätt att arbeta med detta är att samverka med föräldrar för att öka medvetenheten. Ett bra tips är att använda föräldrarmöten för ett sådan tema. Vi har märkt att föräldrar har visat ett stort intresse och engagemang när vi har haft den typen av teman. De har ett behov av att diskutera och få mer kunskap om detta.

När det gäller lektioner måste vi vara lyhörda för vilka förkunskaper som finns i gruppen. Vad vet eleverna? Vad gör de? Det är där vi börjar samtalet/lektionen, utifrån eleverna.
 

Lektionsstege

1. Introducera arbetsområdet- Inventera elevernas förkunskaper. Utgå ifrån det.

2. Prata tillsammans om att vi alla är olika och vi tycker om att göra olika saker. 

3. Prata om kamrater på nätet och om man är samma person på nätet och i det verkliga livet. 


4. Reflektera och diskutera tillsammans.

.

Länkar, app-tips

Surfa lugnt - för föräldrar och lärare

Statens mediaråd - om Duckface/Stoneface, utseende på killar och tjejer på nätet

Youtube - sök på vbloggar.


 

Att arbeta vidare med

Känn efter hur mycket ni kan gå vidare på vad en digital identiet är samt framför allt personlig integritet.
Det får inte bli för abstrakt. Det hänger mycket på var i sin utveckling eleverna befinner sig och vad de gör ute på nätet.