Uppdrag 1:1

Barnen har nu fått lektioner i sagor och filmers uppbyggnad. De har fått träna sig att använda filmappen och Ipadens kamera.


Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget för eleverna. Gärna genom att spela upp en saga på Youtube.

Bestäm vad sagan/filmen ska handla om.

2. Arbeta med en kamrat och måla en bakgrund tillsammans eller alternativt fotografera en bakgrund ni har bestämt passar för er saga/film.
 

Spela in filmen

3.Spela in filmen genom att röra figurer och föremål samt använd era röster för att berätta sagan/filmen. Använd er av strukturen att historien ska ha en början, en handling och ett slut.
 

redovisning av arbetet

4. Presentera filmen för klasskamraterna . Vi tittar tillsammans. 

Knyta ihop

5..Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på. 


 

Återkoppling och utvärdering

 6. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Vad säger en film, vad har vi lärt oss om sagor, filmer på Youtube, källkritik, teknik mm
Vad var bra/mindre bra, vad var roligt? Gick det bra att samarbeta? Hur kan vi gå vidare en annan gång.