Säker på nätet

Bakgrund

Idag lever vi i två världar. En verklig, fysisk och en digital. Det går inte att bortse ifrån någon av dem och de påverkar varandra i allra högsta grad. Därför är det lika viktigt att vi lär våra barn att hantera dem båda. De behöver förstå att lagar, regler och normer gäller även på nätet.

Vi måste börja diskutera tillsammans med eleverna:
Det är inte är okey att vara kränkande mot en kompis bara för att du är gömd bakom en skärm. Det du säger där kommer att få konsekvenser när ni sen möts på riktigt.

Lämnar vi ut mer information om oss själva, våra privata tankar och bilder än vad vi normalt gör i verkliga livet? En bild/film på nätet försvinner aldrig.

Att "hamna" på sidor som känns obehagliga och fel på nätet. Hur tänker vi här t ex när det gäller Youtube, Google mm. Att skapa inre spärrar och fråga om råd/hjälp över sidor som inte känns ok.

Det finns ett uppdämt behov av att öka vår medvetenhet om riskerna på nätet. Det gäller barn, ungdomar och vi vuxna. Den handlar om två saker, risker att råka illa ut samt hur bemöter vi varandra på nätet.

Förberedelser

Förbered dig genom att utforska barn och ungdomars platser på nätet. Vad är Facebook, Instagram, Snapchat, bloggar, youtube etc? Du som inte själv besöker den världen behöver en uppdatering för att få insikt om vad det handlar om. Vad är positivt och negativt?

Ta reda på vilka lagar och förordningar som gäller på sociala medier.

Vad finns på youtube? Hur kan vi använda sociala medier på ett positivt sätt men samtidigt få ett kritiskt förhållningssätt?

våra erfarenheter...

  • Använd dig av elevernas kunskaper i ämnet. Detta är ett mycket elevnära arbetsområde där du har stora möjligheter att få ett starkt engagemnag av elever.
     
  • Arbetsområdet ger många infallsvinklar. Använd det på ett kreativt och positvit sätt genom att låta eleverna själva utforska och upptäcka.
  • Här finns många möjligheter att utveckla vårt språk. Ta tillvara på detta i uppdragens planering.
  • De flesta yngre barn har någon gång kommit i kontakt med Youtube och Google. Det är därför lämpligt att börja här. Vilka filmer finns där? Vem har gjort dem? Bra, dåligt. Vad gör man om man hamnar på en sida som känns obehaglig.
  • Skapa ett uppdrag som ger lustkänsla och barnen får upptäcka genom att själva göra.