Bilder och filmer

bakgrund

Vi omges av bilder i stor mängd. Bildflödet strömmar dagligen ut genom tv, mobiler, surfplattor, böcker, tidningar, datorer etc. Många barn och ungdomar publicerar ofta och gärna bilder på olika sociala medier. Nätvett och säkerhet handlar mycket om vad jag berättar om mig själv och för vilka. Har jag 2000 följare måste jag kanske fundera en gång extra innan jag lägger ut en bild eller film. Vem kan se eller läsa det jag lägger ut och vad lämnar jag ut om mig själv. Det kan gälla texter men lika gärna bilder.

Det sägs att bilder kan säga mer än tusen ord, att fota och lägga upp en bild på exempelvis Instagram tar mindre än 1 minut. Vad berättar den bilden? Står jag för den? Vart tar den vägen? Vad får jag publicera?

Vi vill väcka ett litet kritiskt öga. Kan man ändra en bild? Vad är positivt/negativt? Upphovsrätt, lagar och förordningar, vad har vi att förhålla oss till? Källkritik är ett begrepp att lyfta.

All media handlar  om att någon vill förmedla ett budskap till en mottagare. Det är ett vitt begrepp där både avsändare, mottagare och budskap naturligtvis skiljer sig åt.

Vilka signaler sänder bilder i media ut och vilka skönhetsideal möter våra barn och ungdomar på nätet? Hur påverkas det i sin tur när de ska skapa sina digitala identiteter? Kan det påverka dem att göra val senare i livet som kan få stora konsekevenser?

Förberedelser

Uppmärksamma eleverna på olika bilder i sagoböcker och faktaböcker. Titta på olika typer av bilder och vad bilder berättar.

Att diskutera med eleverna:
Vem kan ha ritat eller fotograferat bilden? Hör den ihop med berättelsen? Hur? Diskutera om vi får kopiera bilder och texter från sagoböcker, faktaböcker rakt av. Vad vill bilden säga?

Sök lämpliga appar för arbetetsområdet, tex genom Skolappar.se
Välj ett bra visningsprogram där ni presenterar lektionenrna och bygg upp en lektionsstruktur att hålla sig till.

Förbered dig genom att läsa på vad Creativ Commons innebär. Får vi använda bilder hur som helst , t ex genom Google? Webbstjärnan har en bra informationssida om vad som gäller. Vad är upphovsrätt?

 Multimediabyrån har en bra informationssida om Flickr och hur vi kan använda bildbanken. Mulitmediabyrån har ett bildarkiv som är fritt att använda så länge det inte är kommerciellt. 

Förbered dig gärna genom att titta på vilka bilder som barn och ungdomar möter genom media. Vilka signaler sänder de ut och hur påverkas våra barn och ungdomar när de läger ut bilder på sig själva och kamrater?

Tips på bra länkar

Creativ Commons (CC)​
Kristina Alexadersson

Webbstjärnan om upphovsrätt

Skolverket - upphovsrätt

Statens mediaråd - upphovsrätt

Googles bilder

Information om Flickr

Flickr - Bildbank - licensierad

Getty Images - bildbank för webb

Fotofinnaren - fria bidler för skolbruk

MorgueFile -fria bilder

Multimediabyrån - fria bilder

Skolappar - apptips från lärare

Pappas appar - apptips

​Popplet - verktyg för tankekartor
våra erfarenheter...

  • Börja med sagor och böcker. Uppmärksamma böckernas författare. Vad är en författare?
    När vi gör sagor får vi kopiera varandras bilder och text utan lov?
  • Det är en vinst i att använda och befinna sig i den mediala miljön när vi lägger upp lektioner och uppdrag till eleverna. Vi lär och eleverna lär.
  • Plocka ut ett antal bilder från t.ex. Flickr, Mulimediabyrån som barnen kan välja mellan. Att begränsa antalet bilder är att hjälpa barnen att fokusera på uppgiften.
  • Var inte rädd för att använda ljudinspelaren när ni förbereder lektioner och uppdrag  i visningsprogrammet. Ett bra hjälpmedel för yngre elever inte har börjat läsa än.
  • Tänk på att visuellt och auditivt stöd inspirerar barnen och gör dem uppmärksamma och intresserade.
  • Prata om bilder som är typiska "flickbilder" respektive "pojkbilder.