Bilder i media

Lektionsbeskrivning: Bilder i media (genus)

Lektionen börjar med att vi frågar barnen om de vet vad reklam är. Var har de sett reklam osv. Här brukar de ha bra kunskaper vad det är och varför det finns reklam. Oftast vill reklamen påverka föräldrar att köpa något till barnen.

Det är bra att välja ut några olika reklamsnuttar som riktar sig till pojkar och flickor. Hur ser reklamen ut på Barbiefilmen? Vilka färger finns? Är det både pojkar och flickor med? Vad gör de?
Hur ser Legofilmen ut? Färger och ljud. Hur ser det ut. Kan pojkar och flickor leka med leksakerna trots att filmen säger något annat?

Uppdraget går ut att barnen själva ska göra en reklam för nåot som är i ett bra syfte. En bra sak som känns elevnära är att göra en reklamfilm om barnens skola.

Lektionsstege1. Introducera arbetsområdet med att visa några reklamfilmer som riktar sig till barn, t ex om leksaker.

2. Diskutera med barnen om vad filmen säger, till vem riktar sig filmen om t ex Barbie? Kan flickor och pojkar leka med alla typer av leksaker oavsett vad reklamfilmer säger.

3.Låt barnen berätta var de har sett reklam. 

4.Diskutera tillsammans om något bra vi kan göra reklam för. Barnen kommer med förslag. Det kan vara skolan, en aktivitet, naturen mm.

6.Använd kamera att fotografera bra reklamstoff.


7.Gör en egen film från bilderna t ex genom Puppet Pals.

8. Lägg ut filmen på nätet och förklara att nu förmedlar vi vår film till andra mottagare vi vill ska se den.

8.. Återkoppla och utvärdera.

Länkar, app-tipsStatens mediaråd

Youtube

Puppets Pal HD (app) 

Att arbeta vidare med

Reklam kan man arbeta med under flera gånger utifrån olika vinklar. Det går att göra mycket kreativt .

Ett exempel är att göra olika typer av reklamfilm, bra och mindre bra. Att göra för att sälja en vara, eller förmedla något annat budskap.
 
Att fördjupa sig att titta ur ett genus -perspektiv, olika ideal, hur reklam påverkar oss är andra exempel .