Uppdrag 3:1

Vi har pratat om olika reklamfilmer. Vad säger budskapet? Vad vill reklamen att vi ska göra? Genusperspektiv mm


Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget att göra en reklamfilm. Ett bra tips är att göra en reklamfilm om skolan.

Reklamfilmens målgrupp

2. ​Vi funderar tillsammans vilken målgrupp som ska se filmen. Kanske kommande elever till vår skola?

Vad vill vi förmedla med filmen?

3.Vi skriver ner några saker vi vill förmedla.

Vi väljer ut rekvisita, fotograferar och spelar in

4. Vilken rekvisita ska vi ha med? Vi väljer ut det som passar för filmen och fotograferar av. Sedan hjälps vi åt att spela in ljudet och rösterna.

Publicera på nätet

5. Nu är det dags att publicera vår reklamfilm där vi tror att den når sitt syfte, t ex Youtube, Skolans hemsida.

Knyta ihop

6..Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på.

Återkoppling och utvärdering

 Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.