upphovsrätt

Lektionsbeskrivning: upphovsrätt

Tillbakablick
Vi inledde lektionen med att göra en inventering, tankekarta, vad eleverna i F-klassen visste om bilder på Internet. Vi tog till vara på barnens förkunskaper och byggde samtalet utifrån detta. Vidare lät vi barnen visa och berätta vilka sidor de besöker på nätet. Vilka sidor kan vara bra/mindre bra på nätet?

Vi tittade på olika bilder från Internet. Jämförde och funderade tillsammans hur bilderna var ändrade och varför.Vi pratade om att det finns regler för hur man får använda bilder. Om vi ser något läskigt eller inte förstår något vi ser berätta för mamma/pappa eller någon annan vuxen du känner dig trygg med.

Det var viktigt för oss att sammanfatta och återkoppla vad vi har lärt oss. Vilka nya ord lärde vi oss? Var det svårt att beskriva sin bild? Vad vet vi om Internet och bilder osv.

Uppdraget
Ge uppdrag som inspirerar till lek och kreativitet. Barnen lär sig genom att göra och upptäcka. I det här uppdraget: hämta en bild (där man får) och gör om den. Skapa och lek med bilden tills dess att du är nöjd.. Presentera den för dina klasskamrater på en samling. Berätta hur du gjorde om bilden.

Vi använde Ipads och appar men det går lika bra att använda en dator med motsvarande program som passar för ändamålet.


Förskoleklass

Lektionsstege1.Tankekarta, vad kan vi om Internet och bilder? Bra och dåligt.

2. Låt barnen visa vad de gör på Internet.

3. Visa barnen några bilder som är retuscherade, ändrade.

4. Presentera uppdraget. Låt barnen välja en varsin bild att förändra.

5.Barnen presenterar sina bilder inför klassen och beskriver vad de har gjort.

6. Utvärdering och återkoppling

Länkar, app-tipsFlickr

Getty Images

Det kommer hela tiden nya appar som passar för bildredigering. Sök på Skolappar, Pappas appar. En app vi har använt är Photogene för Ipad.

Att arbeta vidare med

  • Använd barnens kreativa sidor och fotografera av deras målningar eller teckningar. Låt barnen göra om dem. 
  • Låt barnen göra bilder som speglar olika känslor, t ex glad, ledsen , otäck mm
  • Publicera bilderna på Flickr, hemsida etc. Barnen får känna att det är på riktigt.
  • Prata om det positiva i att visa bilderna på Internet. Förtydliga för barnen att de nu är de personena bakom bilderna på Internet.