Uppdrag 2:1

Eleverna har nu fått lektioner i vad Internet är. De vet att bakom varje sida eller bild på Internet finns en människa som vill förmedla något. Man kan förändra en bild i ett bra syfte eller ett dåligt.

Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget för eleverna. Gärna genom att spela upp en instruktion i visningsprogrammet. Gör det spännande!

förändra Bilder

2. Vi har ett antal bilder att välja på. Vi arbetar två och två eller ensam om vi hellre vill det. Vi hjälper varandra när vi ska förändra en bild.

Presentera sin bild

3.När vi är färdiga avslutar vi med att visa varandra bilderna med hjälp av projektor och visningsprogram. Vi berättar hur vi ändrade vår  bild. Vi tittar på originalbilden och jämför.

Knyta ihop

4.Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på.

Återkoppling och utvärdering

 5.Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på hur det gick att samarbeta, språk, vad säger en bild, vilka nya ord har vi lärt oss, teknik, lärdomar.
Vad var bra/mindre bra, vad var roligt? Hur kan vi gå vidare en annan gång.