Uppdrag 1:1

Vi har pratat om fotografering och publicering. Nu är det dags att prova på själv att fotografera och publicera.


1 Presentera uppdraget

Presentera uppdraget för eleverna .Visa några exempel på vad de kan välja för motiv.

2 Bestäm motiv och fråga om det går bra.

När vi har bestämt vad vi vill fotografera är det dags att fundera på  om det går bra att lägga ut bilden.

3 Ta bilden

Nu är det dags att fotografera. Förbered motivet.

4 Publicera bilden tillsammans

Vi presentera filmen för klasskamraterna . Vi tittar tillsammans.

Knyta ihop och redovisa

5..Uppdraget avslutas med att vi berättar om fotograferingen. Varföf valde vi just den bilden. vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på. 


 

Återkoppling och utvärdering

 6. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Vad säger en en bild? Vad ska man tänka på när det gäller att ta bilder och lägga ut på nätet?