Fritidshemmets arbetsområden

De flesta elever går på fritids ifrån åk 1 till slutet av åk 4-5. Vårt förslag är att titta på de lektioner som ligger under dessa kategorier. Arbeta med det som känns relevant för er. Genusperpektivet under åk 1 är ett arbetsområde som är tacksamt att arbeta åldersblandat med och som kan ge goda resultat i verksamheten. 

Bilder och filmer

Åk F: Bilder i media
Åk 1: Bilder i media

Åk 1: Upphovsrätt
 

Säker på nätet

Åk 1: Säkra tips

Social kommunikation

Åk 3-4: Sociala medier