Nätsmarta -
fritidshem

Idag lever vi i två världar. En fysisk verklig och en digital. Det går inte att bortse ifrån någon av dem och de påverkar varandra i allra högsta grad. Därför är det lika viktigt att vi lär våra barn att hantera båda. De behöver förstå att lagar, regler och normer även gäller på nätet.
 
På fritidshemmet går elever från olika årskurser. Fritidspedagoger samarbetar med ofta förskollärare och lärare. Här finns en stor möjlighet att arbeta med nätmedvetenhet och kommunikation över gränserna men också utifrån fritidshemmets egna uppdrag och mål. Skriv gärna in dem i arbetsplanen och utvärdera i kvalitétsredovisningen.