Uppdrag 1: 


Presentera uppdraget

1. 
 

rubrik

2. ​


 

6..Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? vad har vi lärt oss? 


 

Återkoppling och utvärdering

rubrik

4.
 

Rubrik
 

5.

Knyta ihop

 Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. vHur kan vi gå vidare en annan gång.