avsändare

lektionsbeskrivning

Här har vi valt att arbeta med bilder i sociala medier för att titta på avsändare och mottagare. Hur det går att manipulera bilder och vilket syfte bilden eller filmen har och vad blir min roll i delandet av den. Eleverna ska med ett källkritiska förhållningssätt kunna utskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier. 

lektionsstege

1. Börja med att visa några bilder som är skapade för att uppröra eller engagera oss.

2. Prata om att det skapas en marknad (förklara begreppet) för bilder som upprör oss och vad det kan få för konsekvenser för de inblandade. Om det finns möjlighet, låt eleverna visa egna exempel.

3. Arbeta tillsammans fram strategier för hur man kan förhålla sig till dessa bilder och filmer när man möter dem på sociala medier.

4. Knyt ihop uppdraget

5. Återkoppling och utvärdering

länkar

att arbeta vidare med...