uppdrag 1

1. Film - "Spela roll?"

Spela roll är en mikrodokumentär som gör nedslag i en svensk familj där spelandet är utbrett bland barnen. Filmen är framtagen av Statens medieråd i samarbete med Dataspelsbranschen och producerad av Atmo. Här är ett diskussionsunderlag som stöd för att diskutera filmen

"Spela roll" med barn och vuxna: http://www.statensmedierad.se/upload/...