Uppdrag 2

 läs linns berättelse

Visst är det så. Lätt att döma, men det kanske är mer komplicerat än så... Följande är ett exempel på hur det skulle kunna gå till. Vi kan efteråt fundera över hur svårt det kan vara för en ung person att avgöra när man gör rätt eller fel val i sin kontakt med "bekanta" personer på nätet.

Läs Linns berättelse som Stiftelsen för infrastruktur står bakom och använd deras frågeställningar. Se länk
 

 uppföljande frågor - heta stolen

Gör en värderingsövning med hjälp av påståendena nedan.
Förslagsvis genom att låta eleverna ställa sig i olika hörn av rummet. Alternativt  gör ni en "åsikts-stege" på golvet med hjälp av lappar numrerade 1-10. Där man placerar sig beroende på om man håller med om påståendet mycket eller lite. Låt gärna några elever motivera sina svar.


1. Linn gör fel som går med på att träffa honom.

2. Om du var kompis med Linn, då skulle du ha följt med henne.

3. Linn är skyldig att träffa honom eftersom hon fått samtalstid på mobilen av honom.

4. Det här skulle kunna hända på riktigt.

5. Om det skulle hända något med Linn på hotellrummet, då får hon skylla sig själv.

6. Det är fel eller konstigt att en 27-åring vill prata med en 16-åring.

Knyt ihop

Knyt ihop lektionen. Vad lärde vi oss genom Linns berättelse?

återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.