Uppdrag 2:1
Vad är grooming?

Här får eleverna arbeta kring området "Grooming". Uppdraget innehåller en film med den kände brottsforskaren Leif GW Persson, ett antal tidningsartiklar, diskussionsfrågor och arbeta vidare med uppgifter.
 

Presentera uppdraget

Vi tittar tillsammans på filmen, Leif GW Persson. Hur arbetar en Groomare. 

Reflektera tillsammans

Vi reflekterar tillsammans och utbyter tankar om filmen.

Gör en film eller teater

Sammanfatta arbetet med att göra en film eller teater. Ta tillvara elevernas egna förslag.

knyt ihop

Vi tittar på elevernas filmer/teatrar och knyter ihop vad vi har lärt oss. Vad kan vi arbeta vidare med och hur ska vi tänka för att skydda oss mot Grooming?

Utdrag ur Stiftelsen för infrastrukturs lektionsmaterial. Linns berättelse.

Dockteater gjord av: Maija, Ariel, Sandra och Annie.