uppdrag 2:1

1. Ett foto som togs på skoj

Låt eleverna läsa texten " Ett foto som togs på skoj" som finns i Stiftelsen för internetinfrastrukturs guide "Ungas integritet på nätet". Se länk
 

2. Att påverka andras digitala identitet

Reflektera över texten. Hur påverkas Jonas integritet?
Vad är rätt och fel? Hur kan identiteten och synen på Jonas påverkas genom att Erik bryter hans integritet?
Kan våra kommentarer och bilder på kamrater presentationer/bloggar bidra till att vi får en annan uppfattning och inte stämmer med verkligeheten? 

Stiftelsen för internetinfrastrukturs guide "Ungas integritet på nätet". 

3. Din digtiala identitet

Gör en beskrivning på vad du tycker är viktigt att få med i din digitala identietet. Hur mycket ska du lämna ut? Vilken bild av dig vill du förmedla? Vilka är dina läsare? Ska bilden av dig vara ärlig? osv. Har du något du vill lyft fram, något du är intresserad av och som förknippas med din identitet?

4. Knyt ihop

Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på.

5. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vad kan vi ge för feed forward till nästa gång?