Uppdrag 1:1

1. Presentera uppdraget

Presentera uppdraget. Återkoppla till samtalet om vad personlig integritet är och hur det påverkar den digitala identiteten man har på nätet.

2. Digital identitet

Arbeta två tillsammans och titta på bloggar ni följer t ex på Youtube eller andra ställen. Välj ut en blogg där ni tycker att presentationen är bra utifrån samtalet om personlig integritet och digital identitet. Sök även en blogg eller presentation där ni anser att den personliga integriteten inte längre är personlig och vad det innebär för den digitala identiteten hos publicisten.

3. Skriv en argumenterande text

Skriv en argumenterande text (genremetoden) om hur ni tänker kring bloggarna, personlig integritet och digital identitet. 

4. Knyta ihop

Vi redovisar genom samtal och er visning av bloggarna, era reflektioner och texter kring detta. 

5. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans.