Läroplanen för grundskolan, 2011

informationssökning och källkritik

Årskurs 1-3
 

 • Informationssökning på webbsidor för barn. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.Årskurs 4-6
 

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

läsa och skriva

Årskurs 1-3
 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.Årskurs 4-6
 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Tala, lyssna, samtala

Årskurs 1-3

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.


Årskurs 4-6

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

berättande texter och sakprosatexter

Årskurs 1-3

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.


Årskurs 4-6
 

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

språkbruk

Årskurs 1-3
 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.


Årskurs 4-6
 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.