Uppdrag 3:2

1. Presentera uppdraget

Titta på klippet ifrån UR:s Är det sant? - Tjejer och killar i media.

Samtala med eleverna om vad som kan känneteckna en bild eller film som främjar könsstereotypa genusroller. (Se listan nedan)

2. Exempel

Diskutera med eleverna hur personerna i H&M och Pepsi-reklamen framställs, männen för det de kan och kvinnan för hur hon ser ut.

Vi har låtit eleverna sitta två och två mitt emot varandra och under en minut var få framfört sina åsikter till kamraten. När tiden är slut byter man stolar och får en ny samtalspartner inför nästa fråga.

3. film

Vi går igenom vad ett manus är och tittar på en film om det. Arbeta i grupp. Skriv ett eget manus om hur ni vill göra en reklamsnutt som går emot idealen i dessa två filmer. Hur skulle er film kunna se ut?

Spela in en film utifrån ert manus om Pepsi-reklam.

4.redovisning

Vi tittar på filmerna tillsammans och reflekterar.

loading...

4. Knyt ihop uppdraget

Vad har vi lärt oss om reklamfilmer och ideal. Hur gick det att göra egna reklamfilmer utifrån ett annat tänk när det gäller ideal? Sammanfatta och knyt ihop lektionen.

5. återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.