lektionsstege uppdrag 3:1

1. presentera uppdraget

Lektionen börjar med att vi frågar eleverna om det vet vad retuschering är och var man kan stöta på det. Här brukar eleverna ha bra kunskaper och kan ge exempel, men var noga med att titta på bilder ur ett genusperspektiv. De behöver göras uppmärksamma på hur män och kvinnor skidras i till exempel reklam. Ibland är det lättare att undermedvetet ta till sig ett budskap när syftet inte är så uppenbart. Vi vill skapa källkritiska elever.

(Lägg gärna lite tid på att diskutera vilken sorts bilder man lägger ut på sociala medier.)

37 sekunder retusch som får dig att häpna.
Artikel ifrån Nyheter 24

2. hur och varför har man retuscherat dessa bilder?

Retuschera: göra små förändringar av (bild) i förskönande syfte. - NationalEncyklopedin


Prata om varför man retuscherar bilder, vilka forum/medier som oftast publicerar retuscherade bilder och vad det oftast är som man förändrar? Påverkas vi av det och hur kan man själv agera?

Be gärna eleverna att leta fram bilder som de tror är retuscherade eller titta i tidningar på hur män/kvinnor framställs i reklam.

3. vad kan retuschering av bilder få för konsekvenser?

Retuscherade skolfoton för en extrapeng, nu för tiden kan man retuschera skolfotona. Hur ställer sig till exempel eleverna till det? 

Låt eleverna testa att antingen själva retuschera en bild eller läsa mer om hur retuschering går till.
Förslag till länkar:

Den svenska kampanjen Flicka.org abetar mot bilder med budskap som försämrar självförtroendet och sätter orimliga ideal.

Infosajt om hur man kan förändra ett foto.

Rapport ifrån Statens mediaråd: Duckface/Stoneface – ungas onlineaktiviteter ur ett genusperspektiv.

4. skriv en argumenterande text

Det är dags att skriva en argumenterande text. Gå noga igenom vilka texttypiska drag som finns i en sådan text. Börja med att göra en gemensam text om just retuscherade skolfoton. Bygg upp texten med både för och motargument.

När eleverna själva ska skriva sina texter kan det vara bra att först samtala om vilken åsikt de vill föra fram, vilka argument de kan använda sig av och vad de vill rekomendera.

Låt sedan eleverna redovisa sitt arbete muntligt inför varandra eller på en gemensam blogg, hemsida eller läroplattform av något slag.  

5. knyt ihop uppdraget

Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop arbetet och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad ska du tänka på till nästa gång? Har du lärt dig något nytt?

6. återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.