Uppdrag 2:1


1. Presentera uppdraget

1.Vad är CC, creative commons? Vad kan vi ? Hur får vi veta mer?

2. skapa en bild genom ett fotografi eller en bilduppgift.

2. Välje en bild du/ni har gjort, tagit. Det måste vara en bild ni har skapat själva.

3. Licensiera din/er bild enligt CC

3.Kopiera html-koden som du/ni sedan använder i din presentation. Samt publicerar den på Flikr.

4. Välj ett verk någon annan har skapat

4. Gå till Flikr och sök en bild du/ni vill använda i er presentaion. Följ licensieringen och använd det när du kopierar bilden. Beskriv gärna vad det betyder.
 

5. Redovisa er presentaion för klasskamraterna

5. Under redovisningen lär vi oss av varandra genom att titta på varndras presentationer och diskutera olika bilder och dess licenser.

 

6. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.