Bilder i media

Lektionsbeskrivning:

Ideal. All media handlar om att någon vill förmedla ett budskap till en mottagare. Det är ett vitt begrepp där både avsändare, mottagare och budskap naturligtvis skiljer sig åt.

Här pratar vi om vilka signaler  bilder i media sänder ut och vilka skönhetsideal som möter våra barn och ungdomar på nätet? Hur påverkas de i sin tur när de ska skapa sina digitala identiteter? Kan det påverka att göra val senare i livet som kan få stora konsekevenser?

Titta på filmerna tillsammans. Spalta upp respektive films signaler/budskap. Fundera utifrån olika värdegrundsperspektiv, t ex jämställdhet, ideal, mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv, demokrati etc.
Be eleverna skriva en argumenterande text med genretypiska drag kring ämnet skönhetsideal och genusperspektiv.
Se också UR:s film och tjejer och killar i media

Länk till klipp här

I uppdrag 2 låter vi eleverna skapa egna kreativa  reklamfilmer utifrån eget manus där idealen ser annorlunda ut.

 

Beyoncé som kvinnlig modell i H&M reklam 2013.

David Beckham som manlig modell i H&M:s reklam.

Lektionsstege

Uppdrag 1

 1.Introducera arbetsområdet genom att titta på filmer och bilder som tydligt visar hur retuchering av modeller går till. 

2. Diskutera med eleverna om vad bilderna  säger, till vem riktar sig bilderna, om vad bilden ger för signaler.

3. Titta på hur bilderna presenteras på nätet. Är det någon skillnad på hur män och kvinnor visas upp? Hur ser de ut? Hur står de? Vad gör de? 

4.Uppdrag: skriv en argumenterande text med genretypiska drag kring ämnet skönhetsideal och genusperspektiv.

5. Välj ett varfritt multimodalt sätt att presentera dina åsikter.

6.. Återkoppla och utvärdera. Fick jag svar på frågorna.

Uppdrag 2
1. Introducera lektionen.

2. Se filmen reklamfilmerna om Pepsi.

3.. Titta på filmen om manus.

4. Skriv eget manus.

5.Spela in en film om Pepsi.

6. Redovisa genom filmvisning och diskussion.

7.Knyt ihop lektionen.


8.. Återkoppla och utvärdera hela arbetsområdet.

Länkar, app-tipsStatens mediaråd

Youtube

Puppets Pal HD (app)

UR.se 

Litteratur:
"Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken", B. Johansson & A. Sandell Ring. Hallgren och fallgrens förlag.
 

Att arbeta vidare med

UR har en bra lärarhandledning att arbeta vidare utifrån om man vill fördjupa sig mer i filmen om tjejer och killar i media.
Handledning