fotografera och publicera

lektionsbeskrivning

Lagar och etik. Vi inledde det här avsnittet med att tillsammans med eleverna göra en tankekarta över var och när vi använder bilder på nätet och vad vi kan om publicering av foton på nätet.

Vidare lät vi eleverna svara på fem frågor gjorda av medialäraren Joakim Jardenberg. De handlar om vad vi får göra med bilder. Länk till hans frågor HÄR.

Eftersom vi arbetar i en lärplattform som heter Lernify skapade vi ett frågeformulär där. Fler alternativ till att göra enkäten digital är att använda sig av Google dokuments eller Mentimeter. Fördelen med Mentimeter är att ni enkelt får en sammanställning av alla svar utan att någon enskild elev, lärare eller förälder "hängs ut". Svaren ligger till grund för en fortsatt diskussion kring hur ofta vi faktiskt är på nätet och använder oss av olika sociala medier.

Eleverna kan även få i uppdrag att intervjua föräldrar, släktingar och övrig skolpersonal.

Våra elever har redovisat sitt arbete genom att göra en film baserad på Jardenbergs frågor. Se gärna den som en ingång till diskussion efter att ni har svarat på frågorna. Svaren på frågorna presenteras här så gör frågorna först...

lektons-stege

  1. Tankekarta över våra bild/mediavanor.
  2. Frågeformulär "Får jag fotografera dig naken?"
  3. Sökning på nätet eller faktaböcker om tryckfrihetsordningen.
  4. Filmen "Får jag fotografera dig naken?"
  5. Diskussion kring resultaten av enkäten.
  6. Återkoppling och utvärdering.

Länkar

Ung media - mer om tryckfrihet på nätet

att arbeta vidare med...