bilder och Filmer åk 5-6

Bakgrund

Vi måste börja diskutera tillsammans med eleverna. Vi omges av bilder i stor mängd. Bildflödet strömmar dagligen ut genom tv, mobiler, surfplattor, etc. Många barn och ungdomar publicerar ofta och gärna bilder på olika sociala medier. Nätvett och säkerhet handlar mycket om vad jag berättar om mig själv och för vilka. Har jag två tusen följare måste jag kanske fundera en gång extra innan jag lägger ut en bild. Vem kan se eller läsa det jag lägger ut och vad lämnar jag ut om mig själv. Det kan gälla texter men lika gärna bilder. Det sägs att bilder kan säga mer än tusen ord, att fotografera och lägga upp en bild på exempelvis Instagram tar mindre än 1 minut. Vi vill väcka ett litet kritiskt öga.

All media handlar om att någon vill förmedla ett budskap till en mottagare. Vilka signaler sänder bilder i media ut och vilka skönhetsideal möter våra barn och ungdomar på nätet? Hur påverkas det i sin tur när de ska skapa sina digitala identiteter? Kan det påverka dem att göra val senare i livet som kan få stora konsekvenser?

ge oss gärna feed forward

Förberedelser

  • Det här området var populärt bland eleverna, vilket gör det lämpligt att starta med.
  • Här fungerar det bra att involvera föräldrar och kollegor. Vinsten ligger i att göra jämförelser mellan elevers och vuxnas svar. Vilka likheter och olikheter finns det mellan de olika grupperna?
  • Enkäten och resultatet kan presenteras på flera olika sätt. Ta gärna hjälp av eleverna för att hitta digitala sätt.
  • Här är det inte lämpligt att starta med filmen eftersom den visar svaren på frågorna. Vänta tills eleverna har fyllt i enkäten.

Tips på bra länkar


Plugga bättre - UR, om tankekartor

Mentimeter - webbaserat enkätverktyg

​Popplet - verktyg för tankekartor

Skolappar - Apptips från lärare
 

Våra erfarenheter...

Se till att informera vårdnadshavarna om ert arbete och få godkännande till att deras barn får medverka, finnas med på film och bild.
Förslag på blankett finns här.

Det kan vara bra att ha någon form av projektor eller tv för att titta på svaren, men det fungerar i alla fall.

Våra elever redovisade genom att göra filmer på datorn eller iPad. Klassen har egna laptops och vi hade tillgång till två iPad.