Uppdrag 4:2


1. Presentera uppdraget

Lektionen börjar med att vi frågar eleverna om de vet vad reklam är. Var har de sett reklam osv. Här brukar de ha bra kunskaper vad det är och varför det finns reklam. Oftast vill reklamen påverka oss att köpa något. Ibland är det lättare att bli lurad när det inte är så tydligt att saker är reklam. Kan de själva komma på något sånt? Vi vill skapa källkritiska elever.

(Reklam som gillas/delas i sociala medier, reklamfilmer som vi tycker är bra, reklama till barn, reklam på kläder osv)

2. Varför är dessa tillverkade och publicerade?

Varför har man gjort den här filmen?

Välj rätt ord från listan
För att

  • presentera något
  • göra reklam för något
  • informera om något
  • sälja något
  • för att underhålla 

Vem har gjort filmen och lagt upp den?
Det är en
  • en organisation
  • en privatperson
  • en myndighet
  • ett företag
  • Kan du lita på den här personen?

3. leta reda på gömd reklam

Låt eleverna leta reda på reklam som gömmer/kamoflerar sig bakom något annat eller som vi lättare acepterar. De kan visa upp sina arbeten på en gemensam blogg, redovisa dem i klassen eller en lärplattform av något slag. Prata igenom vilken sorts reklam ni hittat och vad man behöver vara uppmärksam på.

4. Knyt ihop uppdraget

Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? vad har vi lärt oss? 


 

 

5. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.