uppdrag 1

1. Film - "spela roll?"

Spela roll är en mikrodokumentär som gör nedslag i en svensk familj där spelandet är utbrett bland barnen. Filmen är framtagen av Statens medieråd i samarbete med Dataspelsbranschen och producerad av Atmo.

2. Diskussion

Här är ett diskussionsunderlag som stöd för att diskutera filmen

"Spela roll" med barn och vuxna: http://www.statensmedierad.se/upload/...

Knyt ihop uppdraget

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång..

återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.