avsändare

Lektionsbeskrivning:

Här har vi valt att arbeta med bilder i sociala medier för att titta på avsändare och mottagare. Hur det går att manipulera bilder och vilket syfte bilden eller filmen har skapats har. Syftet är att få eleverna att kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vi utgår ifrån en tankekarta över vad eleverna vet om att manipulera bilder. Det första uppdraget inleds med att vi presenterar en reklamfilm ifrån Ica.

Zlatans reklamfilm för Volvo fick stor spridning i sociala medier när den kom. En lyckad PR-satsning där vi gör jobbet åt marknadsförarna.

Lektionsstege


1. Introducera arbetsområdet med

2. Diskutera med eleverna

3.

4.

6.


7.


8.. Återkoppla och utvärdera.

Länkar, app-tipsStatens mediaråd

Youtube

Puppets Pal HD (app) 

Att arbeta vidare med


                                                  
Nästa sida