Uppdrag 2:2

Vi har pratat om kälkritik på Youtube. Nu funderar vi lite över hur det är med risker när filmer med experiemt som utmanar elever och unga att göra detsamma.


Presentera uppdraget

1. Visa ett par filmer från Youtube som uppmanar andra att göra "galna" experiment. Inventera elvernas förkunskper.
Be dem berätta om liknande experiment.

Konsekvenser och eget ansvar

2. Be elverna fundera över vilka konsekvenser det kan ge om man gör den typen av experiment. Skador, sår ärr.
Reflektera kring eget ansvar - handlande och konsekvenser. 

välj ut egna videoklipp

3. Låt eleverna arbeta i mindre grupper och välja ut ett experiment. Punkta ner budskapet och vilket syfte filmen har. Varför gör man den här typen av filmer? Vad kan det bero på? Visa filmen för klassen och berätta hur ni har tänkt utifrån källkritk, risker samt syftet med publicisten väljer att lägga ut en sådan film.

Knyta ihop

4. Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop och vad vi har lärt oss. 

Återkoppling och utvärdering

 5. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på samarbete, språk, vad säger en film, vad har vi lärt oss om risker och källkritik på youtube? Hur undviker vi att känna oss lurade?Vad var bra/mindre bra, vad var roligt ? Hur kan vi gå vidare en annan gång.