Uppdrag 1:2

överraskningsmomentet

1. Eleverna får i uppgift att Googla på sig själva för att se vilken information som ligger ute.

Under tiden som du låter eleverna söka efter sig själva på Internet väljer du ut en elev som du vet är aktiv på socila medier eller dyl och klarar att att bli uppmärksammad. Har du inte ingen elev, välj dig själv, en kollega eller känd person (Martin Stenmarck är ett bra exempel).

Googla på den person du valt och börja skriv ner den information du kan hitta. Ju mer desto bättre! Kön, ålder, ort, intressen, favoritlag, det som går att få ut från bilder. Jobba snabbt, kanske har du till och med förberett dig innan, för att sedan visa klassen/gruppen vad du kunde få fram.  

Låt eleverna och framförallt den du har presenterat reflektera kring de uppgifter som du fått reda på. Många tycker att det är lite jobbigt att bli så "offentlig" men det är bra, allt det du fick fram ligger ute för alla att läsa.

förändra i sina presentaioner

2. Låt eleverna punkta upp vad de skulle vilja förändra i sina presentationer t ex i sociala medier. Diskutera hur det ska gå till, var och när? Kan det ske i skolan eller hemma?
Kan det bli en hemuppgift som vi återkopplar till efter en tid?

Knyta ihop

3. Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop och vad vi har lärt oss om personlig integritet och hur vi dlar inforamtion om oss själva.

Återkoppling och utvärdering

4. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på samarbetet, språk, vad har vi lärt oss om säkerhet på nätet? Hur undviker vi att lämna ut för mycket information ?Vad var bra/mindre bra, vad var roligt ? Hur kan vi gå vidare en annan gång.