Uppdrag 1:1

1. Presentera uppdraget

Presentera uppdraget. Återkoppla till samtalet om vad personlig integritet är.
 

2. vad skulle du lämna ut för information?

Låt eleverna fundera tillsammans vilka uppgifter som är lämpliga att lämna ut om sig själv i olika sammanhang på nätet. Diskutera vad ni lämnarr i ut och vad som är onödigt att lämna ut.
 

3. Bestäm några bra saker att tänka på

Låt eleverna välja hur de vill redovisa  sina tips vad man ska tänka. Redovisningen kan ske genom en dramatisering, film på en webbplats, i skrift på annat sätt. Vägled eleverna hur det kan se ut om man publicerar det på en webbplats. Tydlig information. Någon bild som passsar till ämnet.
 

4. Knyta ihop

Gå igenom val av redovisningssätt. Vilka sätt att redovisa tyckte ni fick fram budskapet på ett bra sätt? Vad kan ni ge för tips till klasskamraterna till nästa gång?
 

5. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.