risker på nätet

Filmer på Youtube

Här har vi valt att arbeta med det sociala mediet YouTube för att titta på hur filmer byggs upp, hur de går att manipulera och vilket syfte filmen har. Vårt syftet är att få eleverna att kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Vi vill också att de ska fundera kring sitt egna ansvar och handlande samt vilka konsekvenser och risker det kan ge.

Vi börjar med att göra en tankekarta över vad eleverna vet om YouTube och sen vad vi behöver veta mer om. Det första uppdraget inleds med att vi presenterar två filmer som finns på YouTube. Vi har valt ett klipp där det inte är helt givet att det är manipulerat och ett klipp där det är tydligare. Tillsammans pratar vi om varför är dessa filmen gjord och publicerad? Vem har gjort filmen och lagt upp den? Avslutningsvis så får eleverna själva välja ut två filmer som de presenterar för klassen. Här får vi ofta fina diskussioner kring de filmer som är elevnära för dem.
 

Lektionsstege

 1. Uppdrag 1
 2. Presentera uppdraget. Samtala om filmer på Youtube och vad vi ska lära oss  t ex regler, källor risker etc
 3. Vi gör en tankekarta tillsammans om vad elevern redan vet.
 4. Vi tittar på en film om källkritik.
 5. Kritiskt granska - checklista
 6. Inlämninguppgift - formulär 
 7. Knyt ihop - vad lärde vi oss?Uppdrag 2
 8. Visa filmer med "galna" experiment.
 9. Eget ansvar - handlande - konsekvenser - risker.
 10. Eleverna väljer ut egna klipp och resonerar kring källkritik, risker mm. 
 11. Knyta ihop lektionen
 12. Återkoppling och utvärdering.

länktips, apptips

Vad är källkritik? - film

Statens mediaråd - om källkritik

Skolverket - om källkritik

Skolverket - film om källkritik

att arbeta vidare med

Vi har pratat om källkritik och "galna" experiment på Youtube.
Youtube erbjuder många olika infallsvinklar då det publiceras en enorm mängd av olika typer av filmer.
Filmer som instruerar, filmer som vill skapa debatt, videobloggar, humoristiska filmer reklamfilmer, genusperspektiv, musik, teater, kopior på "riktiga" filmer osv. 
Det finns mycket att välja på att arbeta vidare med ett källkritiskt öga.