Uppdrag 3:2

1. Presentera uppdraget

Här i uppdrag 3:2 går vi vidare genom att titta på reklam om temat "som en tjej".  Unga kvinnor uppmanas att visa hur de "springer som en tjej", "slåss som en tjej" och hur de "kastar som en tjej". Senare i reklamfilmen får några unga flickor samma uppmaning och chans att reflektera över hur de tänker. Varför använder vi "som en tjej" som en förolämpning?

Beroende på hur mycket engelska dina elever kan, behöver du gå igenom begreppen: "run like a girl", "fight like a girl", "throw like a girl" och insult - förolämpning. Fundera även om du ska visa filmen först och sedan gå igenom orden eller om du gör det före, DU vet bäst om vad dina elever behöver för förförståelse eller inte.
 

2. Reklamfilmen "like a girl"

3. Diskussion

Den här reklamfilmen har visats många gånger på nätet och har ofta blivit diskuterad. Varför tror du?

Är det en förolämpning att använda uttrycket "som en tjej"?

Vad är filmen reklam för?

Vad vill företaget nå ut med för budskap till oss?

Vet du något annat uttryck som förolämpar ungefär som uttrycket "som en tjej"?

4. Uppdraget

Fundera på hur du ska redovisa att du förstått detta uppdrag! Kan du göra en undersökning? Vilket verktyg vill du använda? Vad passar bäst?

5. Knyt ihop Uppdraget

Valde du ett bra och tydligt sätt att redovisa? Om du fick göra om uppdraget vad skulle du då göra anorlunda? Vad tyckte du om dina klasskamraters redovisningar? Vad skulle dina klasskompisar kunna tänka på till en annan gång?

6. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång?

 

Uppdraget skapat av Gunilla Larsson.