Uppdrag 3:1

1. Presentera uppdraget

Vi har pratat om Duckface och Stoneface nu är det dags att börja utforska genom att använda nätet.

2. bilder på nätet

Sök några bilder på nätet som passar in på begreppen duckface och stoneface. Fundera över hur det ser ut och varför de ser ut så. Vilka tycker att man ska se ut så osv.

3. sök bilder eller rita en bild som är ditt ideal.

Vilket ideal är din förebild? Rita eller sök en bild på nätet och beskriv i text om ditt ideal och varför du tycker så.

4. Knyt ihop uppdraget

Vad kom vi fram till under den här lektionen? Vilka ideal är bra,vilka är mindre bra? 

5. återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.