Uppdrag 2:1


1. Presentera uppdraget

Vi har pratat om verk och ägande. 

2. Välj en text

Välje en text du är nöjd med. Byt respektive text med varandra i klassen. Skriv om texten och förändra den från ursprunget. 

3. Förändra eller vidareutveckla

lämna tillbaks texten till upphovspersonen. Läs texterna som är förändrade.

4. reflektera tillsammans

Hur kändes det att få sin text ändrad. Om det vore på nätet hur skulle det kännas. Resonera tillsammans.

5. Knyt ihop uppdraget

Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop lektionen och vad vi har lärt oss om ägande av bilder och texter.


 

6. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.