Bilder i media

Lektionsbeskrivning

Ideal. Här har vi valt att arbeta med bilder i sociala medier. Vi pratar också om fenomenet "duckface" och "stoneface".

Vad betyder egentligen Duckface och stoneface? 
Varför ska tjejer se ut som ett ankansikte och pojkar som ett stenansikte? Diskutera i klassen. Vad står våra ideal för?
uupdraget blir att låta eleverna plocka fram bilder som passar in på begreppen. Vi tittar tillsammans och diskuterar igen. Be eleverna rita ochs kriva om ur de tycker ett ideal ska vara/se ut. Varför finns ideal överhuvudtaget?

I uppdrag 3:2 går vi vidare genom att titta på reklam om temat "som en tjej".  Unga kvinnor uppmanas att visa hur de "springer som en tjej", "slåss som en tjej" och hur de "kastar som en tjej". Senare i reklamfilmen får några unga flickor samma uppmaning och chans att reflektera över hur de tänker. Varför använder vi "som en tjej" som en förolämpning?
loading...

Lektionsstege


1. Introducera arbetsområdet med bidler i media.

2. Vad är ett duckface/stoneface?

3. Sök bilder på nätet som passar begreppen.

4. Rita eller använd bilder från nätet som du tycker motssvarar ditt ideal.

6.Skriven text till bilden.


7. Ge feedback och bestäm tillsammans med eleverna vad de vill att just deras idealbild/text ska finnas.


8. Återkoppla och utvärdera.

Länkar, app-tipsStatens mediaråd

Youtube

Puppets Pal HD (app) 

Att arbeta vidare med

Exempel på vbloggar (se ovan) av helt skillt innehåll men som kan ligga till grund för många infallsvinklar att arbeta med. Dessa ungdomar är förebilder för andra barn och ungdomar och det är ett kändisskap som får en stor genomslagkraft och påverkan. Områden här kan vara "levande reklampelare", ideal, påverka och påverkas.