Upphovsrätt

Lektionsbeskrivning

Äga och förändra. Här arbetar vi vidare med äganderätt och förståelsen för att den som har skapat något också äger rätten till det. Det gäller allt ifrån en målning som tog årtionden att färdigställa till ett foto som tas i förbifarten.
Vi vill att eleverna får en känsla för hur det känns när någon förändrar deras egna verk för att de ska kunna ta ställningstagande senare i livet.

Uppdrag 1:
Uppdraget går ut på att eleverna ges möjlighet att uppleva känslan av ägandet av en bild eller text. Den kommer sedan förändras av någon annan. Förebered den här uppgiften noga, så att eleven vet att deras alster kommer att bearbetas igen. Tänk även efter om ni vill göra bilden i datorn eller för hand. Om ni gör bilden för hand bör ni fotografera bilderna för att jämföra före och efter bilder.

Uppdrag 2
Vi ska tillsammans utforska och börja nosa på vad Creativ Commons innebär. Det är skyddande licenser som man kan sätta på sina verk när man publicerar dem nätet. Vi väljer en bild på nätet som är licensskyddad. Vi ser en film om creativ commons.
 

  1. Prata om att äga och förändra bilder och texter.
  2. Låt eleverna välja en text de har skrivit tidigare att lämna till sin klasskamrat.
  3. Förändra texterna ni fått och skriv under med ert namn.
  4. Lämna tillbaks texten till upphovspersonen och diskutera hur det kändes när någon hde ändrat din text.
  5. Diskussion kring resultaten.
  6. Återkoppling och utvärdering.

Länkar

Ung media - mer om tryckfrihet på nätet
www.creativcommons.se  - skydda ditt verk på nätet.

www.webbstjärnan.se - vad är creative commons

www.länkskafferiet - creative commons, handledning för lärare

att arbeta vidare med...

Den som vill dela ett verk med andra har fyra olika villkor att välja mellan:

BY Erkännande (ange upphovsman)
SA Dela lika (måste delas med samma licens)
NC Icke kommersiell (får ej användas för att tjäna pengar)
ND Inga bearbetningar (får ej ändras)

Om du vill använda ett verk licensierat under Creative Commons måste du tala om:

1. Verkets titel
2. Upphovsman
3. Licensen