fotografera och publicera

lektionsbeskrivning

Lagar och etik. Vi inledde lektionen med ett samtal i klassen. Hur många tar kort med sin smartmobil? Vad fotograferar man? Vad händer med bilden sedan? Vilka platser på nätet används för att publicera en bild på en kamrat? Är det ok att lägga ut t ex en bild utan lov?

Finns det kränkande bilder? Diskutera i klassen.


Uppdrag 1
Läs texten "Skolresan" som finns under uppdrag 1. Dela in klassen i grupper och låt eleverna avsluta berättelsen. De får sedan presentera sina slut skriftligt eller muntligt, gärna med bild/ljudstöd. Samtala om det här skulle kunna hända i verkligheten och om det är en kränkning.


Uppdrag 2
Ta olika typer av bilder i grupperna t ex kränkande, roliga, vackra, fula etc. Om eleverna inte känner sig bekväma med att bli fotograferade, går det att hitta bilder på nätet. Titta tillsammans på stor skärm och diskutera. Vad tycker vi att bilderna säger oss? Vad är lämpligt att lägga ut på nätet?
Utforma frågor, gå ut och intervjua. Sammanställ svaren.

lektionsstege

  1. Texten "Skolresan".
  2. Låt eleverna välja en av sluten. Vilken lösning väljer Emma?
  3. Tillsammans skapar de en fortsättning på berättelsen. Presentera muntligt. De kan även bilder och andra hjälpmedel som stöd för presentationen.
  4. Låt dem redovisa sina arbeten genom muntlig framställan, film eller på en hemsida/blogg.
  5. Diskussion kring de olika sluten. Vad skulle de själva har valt? Vilket är den vanligaste lösningen?
  6. Återkoppling och utvärdering.

Länkar

Datainspektionen - regler kring publicering

Gettyimages - bildbank

 

att arbeta vidare med...


Ämnet är ständigt aktuellt och därför kan man arbeta med detta återkommande under flera perioder. 
Hitta autentiska exempel från media. Där beskrivs ofta fall om vuxnas obetänksamhet när det gäller att ta bilder/filma mm. Det klan bli exempel att diskutera.